iShkodra

Shkodra Inteligjente

Month: August 2019

MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I RRJETIT VADITËS NË BASHKINË E SHKODRËS (VIDEO)

Krahas punës për vënien në eficencë të rrjetit të kanaleve kulluese, po punohet edhe për mirëmbajtjen dhe riparimin e rrjetit vaditës. Aktualisht, po punohet në dy kanale ujitëse- KU5 dhe KU6 në zonën e Postribës dhe Rrethinave. Ndërhyrja është bërë…

RRUGA DREJT KALASË SË DRISHTIT, DESTINACION I TI TURISTIK- DREJT TRANSFORMIMIT TË PLOTË (FOTO)

Rruga Ura e Mesit – Drisht -Kala e Drishtit, drejt një destinacioni të ri turistik, po realizohet! Një rrugë e re do të zëvëndësojë baltën, ujin, gropat. Një rrugë e re do të mundësojë që një vend me histori, kalanë…

PASTRIMI I KANALEVE KULLUESE NË MUSHAN TË NJËSISË ADMINISTRATIVE DAJÇ (VIDEO)

Në bazë të planit të veprimit të miratuar nga Bashkia e Shkodrës për vitin 2019, vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kulluese të dyta dhe të treta në të gjithë territorin. Aktualisht po punohet edhe në fshatin Mushan të Njësisë…

RIKUALIFIKIM URBAN BLLOQE BANIMI “HENRIK LACA” NË QYTETIN E SHKODRËS (VIDEO)

Në lagjen numër 5 të qytetit të Shkodrës, kanë nisur punimet për rikualifikimin urban të blloqeve të banimit në rrugën “Henrik Laca”. Një zonë e lagjes “Serreq” siç njihet në Shkodër, e ka patur domosdoshmëri ndërhyrjen rikualifikuese, prej të cilës…

NIS PUNA PËR RIKONSTRUKSIONIN E RRUGËS “MUKEJ” NË QYTETIN E SHKODRËS (VIDEO)

Me një fond rreth 2 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, ka nisur rikonstruksioni i rrugës “Mukej” në qytetin e Shkodrës. Projekti parashikon ndërhyrje të plotë nëntokësore dhe mbitokësore. Kështu, do të ketë një sipërfaqe asfalti 160 metër…

PËRFUNDOJNË PUNIMET NË RRUGËN ADA- BY PASS NË RRETHINA TË SHKODRËS (VIDEO)

Rikonstruksioni i rrugës Ada- By Pass në njësinë administrative Rrethina të Bashkisë së Shkodrës, ka përfunduar. Shtresat e asfaltit, i lënë vendin sinjalistikës vertikale dhe horizontale, duke sjellë përmirësim të dukshëm të lëvizshmërisë për banorët e zonës dhe jo vetëm….

KRYETARJA E BASHKISË SHKODËR ZJ. VOLTANA ADEMI ANGAZHON MZSH-në PËR SHUARJEN E ZJARRIT NË SHENGJIN (VIDEO)

Prej disa orësh, në zonën turistike të Shëngjinit, janë shfaqur vatra zjarri. Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi, pas kërkesës për ndihmë të z. Alfred Kristuli, drejtor i përgjithshëm i MZSH-së së Republikës, ka urdhëruar vënien në dispozicion…

RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS MES- KULLAJ NË NJËSINË ADMINISTRATIVE POSTRIBË (VIDEO)

Me një fond 10 milion lekë të reja nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, ka nisur rikonstruksioni i rrugës Mes- Kullaj në Njësinë Administrative Postribë. Me një gjatësi 425 metër linear, punimet e Lotit 1, parashikojnë sipërfaqe asfalti 2400…

FILLON RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS MES- DRISHT ME FONDET E BASHKISË SHKODËR (VIDEO)

Siç ishte premtuar, Bashkia e Shkodrës ka nisur rikonstruksionin e rrugës Mes- Drisht në Njësinë Administrative Postribë. Pas refuzimit nga qeveria për financimin e kësaj rruge si një fshat tuiristik, rikonstruksioni u bë i mundur nga të ardhurat e Bashkisë…