iShkodra

Shkodra Inteligjente

Shkodra jonë

RIKONSTRUKSION DEGËZIM RRUGA E SHIROKËS NË BASHKINË E SHKODRËS (VIDEO)

Bashkia e Shkodrës ka filluar rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të zonës turistike të Shirokës. Me një fond 11 milion lekë të reja nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, projekti parashikon një sipërfaqe 1000 metër katror asfalt, trotuare 96 metër katror, kanalizime të ujrave të zeza- KUZ 430 metër linear, kanalizime të ujrave të bardha- 250 metër linear, ndriçim LED si dhe sinjalistikë vertikale dhe horizontale.

Është hera e parë në më shumë se 30 vite që ndërhyhet për rikonstruksionin e rrugëve të Shirokës dhe ky është vetëm loti i parë. Ndërsa janë përgatitur projektet për rrugët e brendshme, investimet pritet të vazhdojnë edhe në vitin 2020.

RIKONSTRUKSION DEGËZIM RRUGA E SHIROKËS

Bashkia e Shkodrës ka filluar rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të zonës turistike të Shirokës. Me një fond 11 milion lekë të reja nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës, projekti parashikon një sipërfaqe 1000 metër katror asfalt, trotuare 96 metër katror, kanalizime të ujrave të zeza- KUZ 430 metër linear, kanalizime të ujrave të bardha- 250 metër linear, ndriçim LED si dhe sinjalistikë vertikale dhe horizontale.Është hera e parë në më shumë se 30 vite që ndërhyhet për rikonstruksionin e rrugëve të Shirokës dhe ky është vetëm loti i parë. Ndërsa janë përgatitur projektet për rrugët e brendshme, investimet pritet të vazhdojnë edhe në vitin 2020.

Posted by Bashkia Shkodër on Thursday, October 17, 2019

Facebookmail

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *