iShkodra

Shkodra Inteligjente

Shkodra jonë

DREJT PËRFUNDIMIT PUNIMET NË RRUGËN “ZABELEJ” NË QYTETIN E SHKODRËS (VIDEO)

Një tjetër rrugë po rikthehet në gjendjen optimale në qytetin e Shkodrës. Me një investim 11 milion lekë të reja, nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, është mundësuar rikonstruksioni i plotë i kanalizimeve të ujërave të zeza- KUZ, kanalizimeve të ujërave të bardha- KUB, rrjeti i ujësjellësit, sipërfaqja asfaltike, ndriçimi LED dhe sinjalistika vertikale e horizontale.

Në një gjatësi 260 meter linear të rrugës, janë vendosur 710 metër linear tubacione KUB dhe KUZ, 450 metër linear rrjet ujësjellësi. Me përfundimin e punimeve, një nga zonat më autoktone të qytetit, me densitet të lartë banorësh, përmirëson rrënjësisht aksesin në shërbime dhe lëvizshmëri të këmbësorëve e mjeteve.

Drejt përfundimit punimet në rrugën “Zabelej” në qytetin e Shkodrës

Një tjetër rrugë po rikthehet në gjendjen optimale në qytetin e Shkodrës. Me një investim 11 milion lekë të reja, nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, është mundësuar rikonstruksioni i plotë i kanalizimeve të ujërave të zeza- KUZ, kanalizimeve të ujërave të bardha- KUB, rrjeti i ujësjellësit, sipërfaqja asfaltike, ndriçimi LED dhe sinjalistika vertikale e horizontale. Në një gjatësi 260 meter linear të rrugës, janë vendosur 710 metër linear tubacione KUB dhe KUZ, 450 metër linear rrjet ujësjellësi. Me përfundimin e punimeve, një nga zonat më autoktone të qytetit, me densitet të lartë banorësh, përmirëson rrënjësisht aksesin në shërbime dhe lëvizshmëri të këmbësorëve e mjeteve.

Posted by Bashkia Shkodër on Monday, October 28, 2019

Facebookmail

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *