iShkodra

Shkodra Inteligjente

Shkodra jonë

DREJT PËFUNDIMIT PUNIMET NË BLLOKUN E BANIMIT NË RRUGËN “QAZIM HOXHA” NË SHKODËR (VIDEO)

Banorët e bllokut të banimit në rrugën “Qazim Hoxha” në qytetin e Shkodrës, kanë tashmë një ambjent totalisht të ndryshuar. Me një investim 4.2 milion lekë të reja nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, është bërë e mundur rikonstruksioni i rrugës por edhe sistemimi i sheshit në mes pallateve.

Projekti i zbatuar nga Bashkia e Shkodrës parashikonte 350 metër katror sipërfaqe asfaltike, punime në kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha në një gjatësi 215 metër linear, rrjetin e ujësjellësit 135 metër linear, ndriçim LED, punime sistemimi sheshi me vendosjen e stolave të pushimit dhe gjelbërimin për të përfunduar me sinjalistikën horizontale e vertikale.

Impakti i këtij investimi do të jetë i ndjeshëm, në një zonë me densitet mjaft të lartë banorësh.

Përfundon rikonstruksioni i rrugës “Qazim Hoxha” në qytetin e Shkodrës

Banorët e bllokut të banimit në rrugën “Qazim Hoxha” në qytetin e Shkodrës, kanë tashmë një ambjent totalisht të ndryshuar. Me një investim 4.2 milion lekë të reja nga të ardhurat e vetë Bashkisë Shkodër, është bërë e mundur rikonstruksioni i rrugës por edhe sistemimi i sheshit në mes pallateve.Projekti i zbatuar nga Bashkia e Shkodrës parashikonte 350 metër katror sipërfaqe asfaltike, punime në kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha në një gjatësi 215 metër linear, rrjetin e ujësjellësit 135 metër linear, ndriçim LED, punime sistemimi sheshi me vendosjen e stolave të pushimit dhe gjelbërimin për të përfunduar me sinjalistikën horizontale e vertikale. Impakti i këtij investimi do të jetë i ndjeshëm, në një zonë me densitet mjaft të lartë banorësh.

Posted by Bashkia Shkodër on Thursday, October 31, 2019

Facebookmail

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *