iShkodra

Shkodra Inteligjente

AnOpEd

PROBLEMET E VAZHDUESHME ME NDIHMËN EKONOMIKE NË BASHKINË E SHKODRËS JANË TË QËLLIMTA!

Problemet me Ndihmën Ekonomike vazhdojnë të përsëriten çdo muaj, duke nisur nga janari i vitit të kaluar, kur qeveria miratoi sistemin e ri. Edhe për muajin shkurt, vazhdon e njëjta problematikë. Në disa njësi administrative në Bashkinë e Shkodrës, sistemi…